Podatnicy mogą stosować IP Box oraz ulgę B+R w tym samym roku podatkowym, ale tylko do różnych kategorii dochodu – stwierdziło Ministerstwo Finansów w najnowszych objaśnieniach podatkowych.
Zostały one wydane na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, więc podatnik, który się do nich zastosuje, korzysta z ochrony prawnej.
Opublikowany dokument dotyczy ulgi przysługującej od 1 stycznia 2019 r. podatnikom PIT i CIT (na podstawie art. 30ca i art. 30cb ustawy o PIT oraz art. 24d i art. 24e ustawy o CIT). Polega ona na objęciu stawką 5 proc. dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), czyli m.in. z patentów, praw ochronnych na wynalazek, na wzór użytkowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego, a nawet autorskiego prawa do programu komputerowego.
Od wejścia w życie przepisów dotyczących IP Box podatnicy zastanawiają się, czy preferencję tę można łączyć z obowiązującą już od kilku lat ulgą na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Pozwala ona ponownie odliczyć od dochodu wydatki (tzw. koszty kwalifikowane) uwzględnione już raz w kosztach uzyskania przychodu.
Resort finansów potwierdził w objaśnieniach, że obie preferencje można stosować nawet w rozliczeniu do jednego roku, ale nie w odniesieniu do jednego dochodu. Ulgę B+R można uwzględnić przy obliczaniu dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, natomiast IP Box – przy dochodach z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
Z takim podejściem nie zgadzają się eksperci. Twierdzą, że taka interpretacja nie wynika z przepisów (patrz rozmowa na stronie B2).
Resort przypomina w objaśnieniach, że warunkiem skorzystania z ulgi IP Box jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji projektów badawczo-rozwojowych. Podatnicy, którzy pracują nad wytworzeniem więcej niż jednego kwalifikowanego IP, powinni określić w niej:
  • opis projektu,
  • czas rozpoczęcia i zakończenia projektu,
  • wykaz osób zaangażowanych w pracę w poszczególnym projekcie,
  • wykaz prac stworzonych w danym projekcie z imiennym przyporządkowaniem do konkretnej osoby wykonującej daną pracę.
Ministerstwo wyjaśnia też na przykładach, kiedy można stracić prawo do preferencyjnego opodatkowania. Może to nastąpić np. w razie wygaśnięcia lub unieważnienia prawa własności intelektualnej, przykładowo gdy podatnik nie uiścił opłaty patentowej we właściwym terminie. Taki podatnik straci możliwość korzystania z preferencyjnej stawki z dniem wydania przez Urząd Patentowy decyzji o wygaśnięciu patentu.
Objaśnienia podatkowe ministra finansów z 15 lipca 2019 r. dotyczące ulgi IP Box