Terminy te nie są synonimami. Warto o tym pamiętać, że przychód nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej firmy.

Co to jest przychód

Przychód to uzyskana kwota pieniędzy bez uwzględniania podatków oraz kosztów poniesionych na ich uzyskanie.
Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody to otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychód można uzyskać np. ze stosunku pracy, w ramach prowadzonej działalności, z nieruchomości.

Reklama

Co to jest dochód

Powstaje po pomniejszeniu kwoty przychodu o koszty jego uzyskania.

Co może stanowić koszty uzyskania?

Wydatki, które:
• zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów
• muszą być związane z prowadzoną działalnością
• udokumentowane
• nie posiadają cech wydatków o charakterze osobistym