statystyki

Kiedy stosować konto 720

autor: Marcin Nagórek29.06.2019, 07:00
W jaki sposób zaewidencjonować kary umowne potrącone od kontrahentów gminy?

W jaki sposób zaewidencjonować kary umowne potrącone od kontrahentów gminy?źródło: ShutterStock

Jestem początkującym księgowym w gminie. W jaki sposób zaewidencjonować kary umowne potrącone od kontrahentów gminy? Czy zaksięgowanie ich na koncie 720 będzie prawidłowe?

Kara umowna to instytucja prawa cywilnego. Stanowią o niej art. 483 i art. 484 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi regulacjami w umowie można m.in. zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z pewnością wpływy pochodzące z kar umownych należy zaliczyć do przychodów budżetowych gminy. Pozostaje jednak kwestia należytego ujęcia tego przychodu na adekwatnym koncie przychodowym.

W załączniku nr 3 do rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. został określony – plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zgodnie z nim konto 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. Konto 720 nie będzie jednak właściwe do zaewidencjonowania kar umownych należnych gminie. Należy bowiem użyć konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Służy ono do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750. W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:


Pozostało 49% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane