Skarga pauliańska wniesiona przez skarbówkę do sądu powszechnego będzie skutkować zawieszeniem terminu nie tylko poboru podatku, ale też jego wymiaru
Tak wynika z uzasadnienia do projektu nowej ordynacji podatkowej. Projekt jest już w Sejmie. Zakłada nowe reguły przedawnienia.
Przypomnijmy; dziś zasadą jest, że zobowiązania podatkowe przedawniają się po 5 latach od upływu terminu płatności podatku. Projekt nowej ordynacji przewiduje dwa odrębne terminy przedawnienia – wymiaru i poboru podatku.