Nie czekając na uchwalenie przez parlament przepisów wprowadzających nowy organ kontrolny nad usługami biegłych rewidentów – Polską Agencję Nadzoru Audytowego, minister finansów powołał już pełnomocnika ds. jej organizacji.
Pełnomocnikiem została Justyna Adamczyk, zastępca dyrektora departamentu budżetu państwa w Ministerstwie Finansów. Ma ona przygotować nowy organ nadzorczy, tak aby mógł on rozpocząć prace 1 stycznia 2020 r.
Projekt ustawy nowelizującej przepisy o biegłych rewidentach, który zakłada utworzenie PANA, został na razie skierowany do pierwszego czytania (druk sejmowy nr 3481). Ma się ono odbyć podczas posiedzenia w przyszłym tygodniu.
Reklama
PANA ma przede wszystkim sprawować nadzór nad badaniami sprawozdań finansowych wykonywanymi przez biegłych rewidentów. Dziś zajmują się tym dwa organy: Komisja Nadzoru Audytowego, która funkcjonuje przy ministrze finansów, i Krajowa Komisja Nadzoru, działająca w ramach samorządu biegłych rewidentów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Po zmianach oba te organy przestaną istnieć.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców

Dodatkowo PANA będzie mogła sprawdzać inne usługi atestacyjne, np. badania informacji finansowych zawartych w prospekcie emisyjnym.