Samochód osobowy to środek transportu powszechnie wykorzystywany niemal w każdej firmie jako środek trwały. Po założonym okresie eksploatacji jest on zazwyczaj przedmiotem sprzedaży, której rozliczenie może wzbudzać wątpliwości wynikające m.in. z ostatnich zmian legislacyjnych. Sprzedaż firmowego auta wymaga odpowiedniego rozliczenia podatkowego i bilansowego.

1. Rozliczenie w podatku dochodowym i księgach

W przypadku sprzedaży samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym w firmie, powstaje przychód z jego sprzedaży, który odpowiada zasadniczo cenie określonej w umowie sprzedaży (bez VAT). Przychód ten powstaje na zasadach ogólnych określonych przez art. 12 ust. 3a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: ustawa o CIT) oraz art. 14 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: ustawa o PIT), tj. w dniu wydania auta, nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności. Jeżeli środek trwały w momencie jego sprzedaży nie został całkowicie zamortyzowany, to jego niezamortyzowana wartość początkowa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PIT.

Księga Podatkowa Przedsiębiorcy. Zmiany w 2019 r.>>>

W 2019 r. zmieniły się zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodów osobowych przekraczającej limit 150 000 zł (do końca 2018 r. limit ten stanowił równowartość 20 000 euro).Zmieniły się również zasady ustalania podatkowego dochodu/straty ze sprzedaży takiego auta. Zmiany te wpływają na ostateczną wysokość podatku dochodowego związanego z transakcją sprzedaży. Określone w tym zakresie skutki podatkowe są uzależnione przede wszystkim od wartości auta oraz od momentu, w którym zostało ono wprowadzone do ewidencji środków trwałych.