Samochód osobowy to środek transportu powszechnie wykorzystywany niemal w każdej firmie jako środek trwały. Po założonym okresie eksploatacji jest on zazwyczaj przedmiotem sprzedaży, której rozliczenie może wzbudzać wątpliwości wynikające m.in. z ostatnich zmian legislacyjnych. Sprzedaż firmowego auta wymaga odpowiedniego rozliczenia podatkowego i bilansowego.

1. Rozliczenie w podatku dochodowym i księgach

W przypadku sprzedaży samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym w firmie, powstaje przychód z jego sprzedaży, który odpowiada zasadniczo cenie określonej w umowie sprzedaży (bez VAT). Przychód ten powstaje na zasadach ogólnych określonych przez art. 12 ust. 3a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: ustawa o CIT) oraz art. 14 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: ustawa o PIT), tj. w dniu wydania auta, nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności. Jeżeli środek trwały w momencie jego sprzedaży nie został całkowicie zamortyzowany, to jego niezamortyzowana wartość początkowa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PIT.