Sportowiec, który nie założył własnej firmy, nie pomniejszy przychodu o wydatki na wynajem nieruchomości poza miejscem zamieszkania. Mają one charakter osobisty – stwierdził dyrektor KIS.
Odpowiedź byłaby zapewne inna, gdyby hokeista założył działalność gospodarczą. Z wydawanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji wynika, że przedsiębiorca może odliczać od przychodu wydatki na wynajem mieszkania w innej miejscowości. Potwierdzają to m.in. interpretacje z 26 kwietnia 2019 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.104.2019.1.PSZ) i z 3 października 2018 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011. 416.2018.1.MT). Dyrektor KIS wskazał w nich, że jeśli powodem wynajęcia mieszkania w innym mieście jest konieczność świadczenia usług na rzecz kontrahenta, to wydatki z tego tytułu nie mają charakteru wydatków osobistych i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Inne stanowisko zajął w sprawie hokeisty, który nie założył własnej firmy. Każdorazowo, po podpisaniu kontraktu, sportowiec wynajmuje mieszkanie w mieście, w którym działa klub. Sądził, że będzie mógł odliczać wydatki na ten cel od przychodu z uprawiania sportu. Przekonywał, że koszty wynajmu lokalu poza miejscem zamieszkania są niezbędne, by móc trenować i zarabiać. Są więc nierozerwalnie powiązane z jego przychodem.
Reklama
Dyrektor KIS zwrócił jednak uwagę na to, że uprawianie sportu jest źródłem przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 ustawy o PIT). Zasadniczo więc można od nich odliczyć zryczałtowane 20-proc. koszty (zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT), chyba że sam podatnik udowodni, że poniósł wyższe wydatki (art. 22 ust. 10 ustawy o PIT).
W tym wypadku jednak hokeista niczego nie odliczy, bo zdaniem dyrektora KIS koszty wynajmu mają charakter ściśle osobisty, niepowiązany ze źródłem przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 maja 2019 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.103.2019.2.MN