Przedsiębiorca nie odliczy wydatku od przychodów, jeżeli za towar lub usługę objętą mechanizmem podzielonej płatności zapłaci w inny sposób.
Restrykcja w podatku dochodowym nie będzie jedyna. Kto nie przekaże równowartości podatku na rachunek VAT sprzedawcy, poniesie sankcję w wysokości 100-proc. dodatkowego zobowiązania w VAT. De facto więc nie odliczy podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury.