Kto świadczy usługi budowlane na rzecz podmiotu wykonującego inne czynności niż wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, musi rozliczać podatek na zasadach ogólnych, a nie według odwrotnego obciążenia – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła firmy zajmującej się montażem, demontażem i wynajmem rusztowań oraz plandek, zabezpieczających budowy: budynków, kominów, statków, obiektów przemysłowych. We wniosku o interpretację spółka poinformowała, że gdy jest podwykonawcą, opodatkowuje swoje usługi na zasadzie odwrotnego obciążenia. Są one bowiem wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.
Zarazem jednak dodała, że klienci nie informują jej, w jakim celu wykorzystują jej usługi – czy do wykonywania świadczeń objętych również odwrotnym obciążeniem. Zwykle akceptują fakturę wystawioną przez spółkę bez kwoty VAT, a więc zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia. Spółka uznała, że skoro klient nie wnosi zastrzeżeń do poprawności faktury, to jest ona wystawiona prawidłowo.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że może ona wystawiać faktury bez VAT, a więc stosować odwrotne obciążenie, tylko wtedy, gdy jej kontrahenci nabywają od niej usługi, by samemu wykonywać czynności objęte tym samym mechanizmem. Jeśli natomiast świadczą inne usługi, nieobjęte odwrotnym obciążeniem, to spółka powinna wystawiać fakturę na zasadach ogólnych, a więc z wykazanym VAT – wyjaśnił organ w interpretacji (nr 0114-KDIP1-2.4012.392.2018.2.RD).
Uzasadnił to tym, że w takiej sytuacji spółka nie działa jako podwykonawca robót budowlanych (wymienionych w załączniku 14), tylko innych, nieobjętych odwrotnym obciążeniem.
Spółka nie zgodziła się z tym, że musi badać status swojego kontrahenta, by zastosować odwrotne obciążenie. Dlatego złożyła skargę do sądu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał jednak rację fiskusowi. W uzasadnieniu sędzia Włodzimierz Gurba wyjaśnił, że art. 17 ust. 1h ustawy o VAT wyraźnie wskazuje, że odwrotne obciążenie stosuje się, gdy usługodawca działa jako podwykonawca usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Nie mogą to być inne usługi, bo wtedy skarżąca spółka nie byłaby podwykonawcą, a wykonawcą. Jeśli zatem spółka świadczy usługi na rzecz podmiotu, który nie wykonuje usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14, to musi wtedy stosować ogólne zasady dotyczące opodatkowania VAT.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 9 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 2759/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia