Można poprawić druk SD-Z2, jeżeli w poprzednim zgłoszeniu wartość odziedziczonego majątku została wykazana w nieprawidłowej wysokości – wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji.
Potwierdził też, że taka korekta nie będzie miała wpływu na prawo do zwolnienia z podatku.
Zaznaczył natomiast, że przedmiotem korekty nie może być nabycie innych niż wykazane w SD-Z2 rzeczy i praw majątkowych należących do spadku, o których spadkobierca dowiedział się po złożeniu zgłoszenia. W takiej sytuacji ustawodawca nie przewidział korekty złożonego wcześniej zgłoszenia o nabyciu, lecz nakazał obowiązek ponownego złożenia zgłoszenia – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja dotyczyła podatnika, który jako jeden ze spadkobierców odziedziczył jedną czwartą majątku po zmarłym ojcu – przedsiębiorcy. Wszyscy spadkobiercy zgłosili fiskusowi nabycie majątku na drukach SD-Z2, jeszcze przed dokonaniem szczegółowego jego podziału.
Podział miał miejsce miesiąc później, na mocy dwóch aktów notarialnych. W rezultacie podatnikowi przypadł cały majątek związany z prowadzoną przez zmarłego ojca działalnością gospodarczą.
Podatnik spytał więc dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy może złożyć korektę zgłoszenia SD-Z2 o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych, nie tracąc przy tym zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wyjaśnił, że skoryguje jedynie wartość nabycia.
Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych powinno być dokonane w półrocznym terminie, na formularzu SD-Z2. Jest to zgłoszenie o charakterze informacyjnym, które można korygować na zasadach określonych w art. 81 ordynacji podatkowej.
Dyrektor KIS podkreślił, że korekta zgłoszenia SD-Z2 może dotyczyć tylko wykazanych już w nim błędnych informacji, np. dotyczących wielkości nabytego udziału w rzeczy lub prawie majątkowym, miejsca ich położenia lub ich wartości rynkowej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 marca 2019 r., sygn. 0111-KDIB4.4015.21.2019.2.ASZ