Resort finansów zaktualizował dane największych podatników CIT. Sprawdzamy, kto w największym stopniu dokłada się do budżetu państwa, a kto odprowadza najmniejszy podatek w Polsce.
ikona lupy />
Dane podatników CIT (źródło: Ministerstwo Finansów) / GazetaPrawna.pl

Na liście znajduje się 2500 podmiotów. Zaktualizowane dane dotyczą zeznań podatkowych okresie 2012-2017 r.

Rekordową kwotę podatku w 2017 roku odprowadził Orlen. Do budżetu wpłynęło ponad 833 mln zł, zaś 2016 roku podatek należny wyniósł 537 mln. Wśród największych podatników pod względem wielkości odprowadzanego podatku dobra pozycję zajmują też banki. Niezmiennie na podium jest także właściciel Biedronki. Spółka Jeronimo Martins za 2017 rok odprowadziła na rzecz Skarbu Państwa ponad 460 mln zł.

W 2017 roku stratę odnotowały spółki tj. Eurocash czy Getin Noble Bank. Tesco także ma zaległości. Przy przychodzie przekraczającym 11 mld zł, strata wyniosła ponad 343 mln zł. Jeszcze większą stratę, bo opiewającą na kwotę 435 mln (przy przychodzie równym 1,7 mld) zalicza TVN.

Dlaczego dane podatników CIT wyszły na jaw?

Pod koniec 2017 roku znowelizowano ustawę o podatku od osób prawnych. Ustawodawca rozszerzył art. 27 o zapis uprawniający resort finansów do ujawniania indywidualnych danych największych podatników. Chodzi o podatkowe grupy kapitałowe bez względu na wysokość osiągniętych przychodów i innych podatników, u których przychód przekroczył równowartość 50 mln euro.

Jakie dane znajdują się w wykazie? W wykazie znajdziemy nazwę firmy wraz z numerem identyfikacji podatkowej. Ujawniona jest tam także kwota przychodu, suma poniesionych kosztów uzyskania przychodów, informacja o dochodzie lub stracie podatkowej. W spisie wskazano również podstawę opodatkowania i kwotę należnego podatku.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, indywidualne dane podatnika podane do publicznej wiadomości podlegają kwartalnej aktualizacji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 2369)