Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło narzędzie umożliwiające odczyt sprawozdania podpisanego profilem zaufanym.
Chodzi o roczne raporty sporządzone w innym formacie niż XML (np. w PDF). W ten sposób mogą je przygotowywać przedsiębiorcy stosujący Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (np. stowarzyszenia i fundacje).
Przez długi czas takie sprawozdania w ogóle nie mogły być podpisywane za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego. Stosowało się go tylko przy plikach XML.
Na początku marca się to zmieniło, o czym informowaliśmy w artykule „Można już łatwiej podpisać e-sprawozdanie” (DGP nr 47/2019).
Zwracaliśmy jednak uwagę na inny problem, który pozostał – podpisywany plik (np. PDF) automatycznie zmienia swoją formę na XML, a tego nie da się odczytać w żadnym zewnętrznym programie.
Resort cyfryzacji dostrzegł ten problem i go rozwiązał, udostępniając funkcję „Sprawdź dokument”. – Chcąc z niej skorzystać, trzeba przede wszystkim zalogować się przy wykorzystaniu platformy e-PUAP, czyli trzeba mieć profil zaufany – wyjaśnia radca prawny Łukasz Drożdżowski.
Dzięki temu podpisany plik w formacie XML ponownie zostaje przekonwertowany na format PDF. – Da się go już odczytać, ale jest on pozbawiony podpisu – tłumaczy ekspert.