NOWOŚĆ

Podatnik, który w 2007 roku sprzedał mieszkanie i miał prawo do ulgi meldunkowej, ale nie złożył w ustawowym, 14-dniowym terminie oświadczenia o prawie do ulgi, może to zrobić do 30 kwietnia 2008 r. Termin ten został wydłużony przez ministra finansów. Jednak pojawia się pytanie, co z podatnikami, którzy takie oświadczenia złożyli, ale po 14-dniowym terminie. Czy w takiej sytuacji powinni składać oświadczenie po raz drugi?

Nie, nie muszą składać oświadczenia po raz drugi - wyjaśnia w rozmowie z GP Jakub Lutyk, rzecznik prasowy MF.

Dodaje również, że 9 kwietnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z PIT przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz.U. nr 59, poz. 361).

Na podstawie tego rozporządzenia podatnicy, którzy osiągnęli w 2007 roku przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych lub lokali mieszkalnych (nabytych po 31 grudnia 2006 r.), uzyskali prawo do złożenia w terminie do 30 kwietnia 2008 r. oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

- W przypadku gdy podatnik złożył oświadczenie w okresie przed dniem wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia (nie zachowując ustawowego 14-dniowego terminu), nie jest zobowiązany do ponownego złożenia oświadczenia oraz wyjaśnień - podkreśla Jakub Lutyk.

Ważne!

Wolne od PIT są przychody uzyskane m.in. z odpłatnego zbycia lokalu lub domu, jeżeli podatnik był w nim zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Aby z ulgi skorzystać w ciągu 14 dni od momentu zbycia, trzeba w urzędzie skarbowym złożyć oświadczenie o prawie do ulgi