Polacy mający miejsce zamieszkania za granicą nie muszą rozliczać zarobków zagranicznych w Polsce. Podatnicy, którzy zmienili rezydencję podatkową, nie będą też objęci abolicją podatkową. Abolicja pozwoli im jednak na weryfikację przed polskim fiskusem poprawności ich pozycji podatkowej.
ANALIZA
Podatnicy, którzy zarabiali za granicą i zmienili swoje miejsce zamieszkania na zagraniczne, po to by uniknąć rozliczeń z polskim urzędem skarbowym, nie będą korzystać z abolicji podatkowej. Takie osoby podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że w Polsce rozliczają tylko zarobki polskie. W konsekwencji osoba, która w danym roku zarabiała tylko za granicą, tam jest jej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, nie musi rozliczać zagranicznych zarobków z Polsce. Z abolicji korzystać więc nie musi.