Jest problem z uwierzytelnianiem się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) – napisaliśmy wczoraj, cytując praktyków i ekspertów.
Poprosiliśmy również o komentarz Krajową Administrację Skarbową. Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią publikujemy ją dziś w całości.

KAS wyjaśnia

Centralizacja procesu rejestracji pozwoliła na osiągnięcie wielu korzyści zarówno po stronie administracji, jak i po stronie klienta.
Scentralizowanie rejestracji pozwoliło na:
 • uspójnienie danych podmiotu i jego reprezentantów;
 • utrzymywanie wysokiej jakości danych;
 • wprowadzenie jednolitości procedur i postępowania;
 • zapewnienie jednokrotnej rejestracji przez klienta w SISC.
 • Nowe obowiązki w SENT coraz bliżej. Rośnie ryzyko chaosuPIT dla gminy i dla centrali. Miasta powalczą o zmiany w prawie
Rejestracja przedsiębiorców i ich przedstawicieli zapewnia dostęp do wielu usług i systemów KAS. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klienta oraz zgodności rejestracji z przepisami prawa konieczna jest wnikliwa analiza dokumentów rejestracyjnych i uprawnień. Rejestracja nie jest czysto technicznym automatycznym procesem polegającym na przyjęciu i zatwierdzeniu wniosku. Prawidłowa rejestracja to proces złożony, wymagający m.in. analizy danych i weryfikacji ich prawdziwości w wielu źródłach, weryfikacji upoważnień oraz zasadności złożenia wniosku.
Aktualnie czas oczekiwania na rejestrację wygląda następująco:
1. rejestracja osób odbywa się na bieżąco – jeżeli są spełnione warunki. W przypadku braków organ rejestrujący wysyła informację i oczekuje na wpływ potwierdzenia tożsamości. Czas załatwienia wniosku jest zależny od czasu uzupełnienia dokumentów. W przypadku braku spełnienia warunków po 30. dniu oczekiwania wniosek załatwiany jest negatywnie.
2. rejestracja podmiotów – czas oczekiwania maksymalnie 2 dni, jeżeli są spełnione warunki formalne. W przypadku braków formalnych organ rejestrujący wzywa o ich uzupełnienie i postępuje identycznie jak przy osobach fizycznych.
Istnieje ścieżka nadawania przedsiębiorcom numerów EORI w trybie pilnym. Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, wniosek od ręki rozpatrywany jest pozytywnie, a w przypadku braków nadawany jest numer tymczasowy na 30 dni.
3. reprezentacja – czas oczekiwania zależy od dynamiki liczby wpływających wniosków. Obecnie napływ wniosków o reprezentację jest bardzo duży. Stąd czas oczekiwania na zarejestrowanie reprezentacji jest dłuższy. Taki stan rzeczy wynika z:
 • braku wcześniejszego działania po stronie podmiotów, które nie rejestrowały/aktualizowały swoich reprezentacji przez ostatnie 3 lata po uruchomieniu usługi e-Klient, pomimo apeli publikowanych przez MF;
 • nieprawidłowości w składanych wnioskach (wypełnienia niezgodne z upoważnieniami, wybranie opcji dodaj zamiast aktualizuj reprezentację, kilkukrotne składanie tych samych wniosków);
 • nieprawidłowe upoważnienia składane do sprawy (brak podpisu mocodawców, brak określenia formy przedstawicielstwa, brak określenia terminu obowiązywania pełnomocnictwa, nieprawidłowe podstawy prawne, brak oryginału).
W obszarze reprezentacji również uruchomiono szybką ścieżkę, tzw. pilne nadanie reprezentacji dla osób fizycznych, które są przedstawicielami podmiotu, ponieważ bez tego powiązania nie mogą dokonać odprawy celnej. Wiązanie podmiot-podmiot nie jest tak pilne, ponieważ systemy operacyjne wprowadziły specjalne kody lub inne rozwiązania pozwalające na wypełnienie obowiązku ustawowego, i tak:
 • w systemach celnych wprowadzony został kod 0PL15, który umożliwia wysłanie zgłoszenia celnego przez osoby, które posiadają UPO dla złożonego wniosku o rejestrację reprezentacji;
 • w systemach akcyzowych można złożyć e-DD w wersji papierowej.
Co oznacza, że minimum niezbędne do wypełnienia obowiązków ustawowych, czyli:
 • założenie konta,
 • zarejestrowanie osoby fizycznej,
 • zarejestrowanie podmiotu,
 • otrzymanie UPO dla wniosku o rejestrację/aktualizację reprezentacji jest realizowane od ręki.
Podjęto działania organizacyjne mające na celu przyspieszenie rejestracji i zapewnienia docelowo bieżącej rejestracji wszystkich rodzajów wniosków.
Trwają również prace nad modernizacją systemu informatycznego, w celu zapewnienia optymalizacji procesu rejestracji w zakresie działań do wykonania zarówno po stronie klienta, jak i urzędnika. Przygotowywana jest zmiana portalu PUESC w kierunku dostosowania go do oczekiwań klientów. Planowane jest też wprowadzenie szeregu działań automatycznych, które usprawnią obsługę po stronie urzędu i skrócą czas oczekiwania na rozstrzygnięcie rejestracyjne po stronie klienta.
Monitorujemy stan przygotowania podmiotów gospodarczych do wypełniania obowiązków związanych z obowiązkiem uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC.
Celowo zostało zaprojektowane odpowiednio długie vacatio legis dla tych przepisów (7 i 10 miesięcy), aby podmioty gospodarcze miały wystarczająco dużo czasu na zarejestrowanie się.
Od ogłoszenia przepisów ustalających ten obowiązek, tj. od 28 września 2018 r., przypominamy podmiotom gospodarczym o obowiązku posiadania zaawansowanego dostępu – w trakcie spotkań z tymi podmiotami oraz za pośrednictwem strony PUESC.
W niedługim czasie na Platformie PUESC, w trakcie wypełniania zgłoszeń SENT, będzie pojawiał się również komunikat przypominający o tym obowiązku.
Wydział do spraw Komunikacji Krajowej Administracji Skarbowej Biuro Komunikacji i Promocji