Ministerstwo Finansów ma dziś opublikować projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Znajdą się w niej m.in. preferencje fiskalne.
Z informacji, którą uzyskaliśmy w resorcie, wynika, że pojawi się możliwość kompensowania strat na jednych instrumentach finansowych z zyskami z innych (w szczególności z jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych). O tym, że resort rozważa wprowadzenie takiej zmiany, pisaliśmy jako pierwsi w artykule „Nowe impulsy dla giełdy” (DGP nr 207/2018).
Obecnie oddzielnie rozlicza się podatek od zysków z handlu akcjami, a odrębnie od dywidend, lokat bankowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych czy odsetek od obligacji. Jeśli na jednym z tych instrumentów inwestor straci, to i tak musi zapłacić podatek od tej inwestycji, na której zarobił. Teraz ma się to zmienić.
Z podatku od zysków kapitałowych mają być zwolnione (w określonym zakresie) zyski ze sprzedaży akcji pracowniczych.
Zmienić ma się obowiązujący sposób opodatkowania odsetek od obligacji. Ma on zapewnić analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym.
Niezależnie od tego mają być wprowadzone preferencje dla euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu (ASO) w Unii Europejskiej. Resort chce zaproponować w tym przypadku zwolnienie z podatku u źródła od otrzymanych odsetek należnych.
Zwolnienie ma być też dla środków pozyskanych w wyniku transakcji repo (tj. transakcji warunkowego zakupu), pod warunkiem że zostaną one przeprowadzone na rynku regulowanym lub ASO.
Ministerstwo Finansów zamierza także obniżyć opodatkowanie dywidend od długoterminowych inwestycji (dłuższych niż 3 lata). Resort chce tym samym zachęcić do długoterminowych inwestycji i oszczędności. Nie są znane jeszcze szczegóły tej propozycji.
Kolejna zmiana dotyczy możliwości rozliczania kosztów pierwszej oferty publicznej (IPO). Dziś zdarza się, że zaraz po wejściu na giełdę fiskus kwestionuje ujęcie wydatków do kosztów podatkowych i spółka musi zapłacić wyższy podatek. W strategii ma się pojawić rozwiązanie, które umożliwi uznanie wydatków poniesionych na przygotowanie IPO za koszt podatkowy, i to nawet w 125 proc.
Ministerstwu zależy również na usprawnieniach administracyjnych w zakresie poboru podatków. Jest pomysł, żeby wprowadzić centralizację procesów obsługi skarbowej w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych dla emitentów w celu m.in. uspójnienia interpretacji podatkowych – wyjaśnia MF. Taką propozycję przedstawił Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, podczas debaty DGP. Jej zapis opublikowaliśmy w artykule „Strategia rynku kapitałowego ma wzmocnić emitentów” (DGP nr 207/2018).
Minister finansów Teresa Czerwińska wielokrotnie jednak podkreślała, że same zachęty fiskalne nie są kluczem do rozwoju rynku. W strategii mają się znaleźć też inne rozwiązania. MF chce zaproponować NBP i KNF podpisanie wspólnego porozumienia, którego celem ma być współpraca pomiędzy instytucjami i rozwój rynku kapitałowego.
Niezależnie od strategii, Ministerstwo Finansów (w ramach implementacji przepisów dyrektywy o prawach akcjonariuszy) umożliwi emitentom prowadzenie programów lojalnościowych.