•  WYŻSZE ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH. Od dziś stopa lombardowa wynosi 6,25 proc., co oznacza, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych będzie wynosić 12,5 proc., zamiast dotychczasowych 12 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Skutkiem decyzji RPP jest podwyżka stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Zgodnie z Ordynacją podatkową wynoszą one 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP.
  •  TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI. 31 sierpnia mija termin złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11). Czynność ta jest opodatkowana niezależnie od tego, czy podmiot dokonujący dostawy jest podatnikiem VAT. Deklaracji VAT-11 nie składają podatnicy, którzy są zobowiązani do składania VAT-7, VAT-7K lub VAT-8.
    Więcej www.mf.gov.pl
  •  WYROK NSA W SPRAWIE KOREKTY VAT. Po złożeniu korekty zeznania podatkowego organ podatkowy ma obowiązek albo nie uznać korekty, albo wydać decyzję w sprawie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła nadpłaty VAT. Spółka domagała się jej zwrotu w 2002 roku. Zwrot dostała, ale w zaniżonej wysokości. Spółka chciała, aby organ wydał decyzję, w której wypowiedziałby się, czy żądanie zwrotu VAT jest prawidłowe, czy nie. Organ tego nie zrobił. Sprawa trafiła do WSA w Krakowie, który oddalił skargę. Spółka złożyła kasację do NSA. Sąd uchylił wyrok sądu wojewódzkiego i przyznał rację spółce. Sygn. akt I FSK 1110/06
  •  NADWYŻKA FINANSOWA SAMORZĄDÓW. Po dwóch kwartałach w samorządach powstała nadwyżka w wysokości 11,3 mld zł - poinformowało MF. Na początku roku jednostki zakładały deficyt w wysokości 11,3 mld zł. Po I połowie roku dochód samorządów stanowił 52,8 proc. zaplanowanej kwoty dochodów, a wydatki stanowiły 39,9 proc. zaplanowanej kwoty wydatków.
    Więcej www.mf.gov.pl
  •  ZMIANY W DUŃSKICH PODATKACH. Władze duńskie osiągnęły porozumienie w sprawie zmian systemu odliczania składek na ubezpieczenia emerytalne wpłacanych do zagranicznych funduszy. Odliczeniem zostaną objęte składki wpłacane do towarzystw, których siedziba znajduje się w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym. Warunkiem koniecznym jest podpisanie przez zagraniczny fundusz zobowiązania dotyczącego wywiązywania się z obowiązku informacyjnego i pobierania duńskiego podatku emerytalnego.
    Więcej www.taxnews.pl