Rada Unii Europejskiej zgodziła się oficjalnie na wdrożenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w naszym kraju. Zielone światło będzie obowiązywać już od marca br., ale aby zmiany weszły w życie, Polska musi jeszcze znowelizować ustawę o VAT. Najprawdopodobniej więc obowiązkowe dzielenie płatności (ang. split payment) czeka przedsiębiorców dopiero w drugiej połowie tego roku.
Mechanizm split paymentu to poważne odstępstwo od ogólnych zasad rozliczania VAT i dlatego jego wprowadzenie wymaga zgody unijnych oficjeli. W uproszczeniu polega on na tym, że sprzedawca przy okazji transakcji otrzymuje tylko cenę netto towaru, a równowartość VAT jest wpłacana przez nabywcę na odrębne konto bankowe, nad którym nadzór ma fiskus. Pieniądze, które trafią na ten rachunek, w praktyce są zablokowane, a przedsiębiorca może je swobodnie wykorzystać jedynie na spłatę zaległości podatkowych albo zobowiązań wobec kontrahentów, pod warunkiem zapłaty na rachunek VAT innego przedsiębiorcy. Takie środki nie trafiają więc do oszustów wyłudzających daninę.
Od lipca 2018 r. split payment jest realizowany w Polsce w formie dobrowolnej (o podziale płatności decyduje nabywca). Po wdrożeniu zmian będzie on obowiązkowy we wszystkich branżach, które dziś rozliczają się w ramach odwrotnego obciążenia (czyli tam, gdzie to nabywca, a nie sprzedawca rozlicza VAT). Chodzi m.in. o sprzedaż elektroniki, niektóre usługi budowlane, sprzedaż stali. Niezależnie od tego w drugiej połowie roku płatności trzeba będzie dzielić płatności także przy sprzedaży węgla kamiennego i brunatnego, części samochodowych oraz motocyklowych (na pełnej liście znajdziemy 152 pozycje). We wszystkich tych branżach na fakturach trzeba będzie umieszczać adnotację, że dana płatność ma być wykonana w split paymencie.
Zgoda Rady UE na podatkową rewolucję wygasa pod koniec lutego 2022 r. Po 18 miesiącach nasz rząd będzie musiał złożyć Brukseli sprawozdanie z efektów eksperymentu. W dokumencie musi opisać skalę obciążeń administracyjnych, kosztów dla przedsiębiorców, średni termin zwrotu VAT itd.