Rozliczenie umowy powierniczej dotyczącej pozyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej nie jest wynagrodzeniem za usługę – orzekł NSA.
Chodziło o spółdzielnię mieszkaniową. Po zmodernizowaniu sieci ciepłowniczej i kotłowni podpisała ona umowę powiernictwa z firmą, która miała pozyskać prawa do świadectw efektywności energetycznej i sprzedać je na giełdzie towarowej. Jej wynagrodzeniem miało być 30 proc. kwoty z ich sprzedaży.
Nie było wątpliwości, że w tej części była to usługa podlegająca VAT. Firma wystawiła fakturę i odprowadziła podatek do budżetu. Natomiast resztę kwoty (70 proc.) chciała rozliczyć ze spółdzielnią poza VAT. Fiskus potwierdził słuszność tego stanowiska w interpretacji podatkowej wydanej firmie.