Jeśli odpisów amortyzacyjnych nie dokonywał darczyńca, tylko inny podmiot, to obdarowany nie może ich kontynuować – wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji.
Pytania zadała podatniczka, której syn podarował nieruchomość. Wcześniej nieruchomość ta należała do spółki komandytowej, której syn jest komandytariuszem. Spółka przeniosła na niego własność nieruchomości, by zwolnić się w ten sposób z długu z tytułu niewypłaconego zysku.
Teraz syn zamierza podarować ją matce. Darowizna – jako przekazana między osobami najbliższymi – byłaby zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Podatniczka chciałaby wprowadzić nieruchomość do ewidencji środków trwałych we własnej firmie, prowadzonej jednoosobowo. Spytała, czy może kontynuować odpisy amortyzacyjne po spółce, w której jej syn jest wspólnikiem.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że to niemożliwe. Wyjaśnił, że byłoby to możliwe tylko, gdy środki trwałe były amortyzowane przez darczyńcę, czyli w tym wypadku przez syna podatniczki. Amortyzacji dokonywała jednak spółka komandytowa, której syn jest wspólnikiem.
Dyrektor KIS przypomniał, że majątek spółki osobowej jest odrębny od majątku wspólników. – To, że syn podatniczki ustalał dochód i koszty uzyskania przychodów na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg i ewidencji, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, w tym zaliczał do kosztów przypadającą na niego część odpisów amortyzacyjnych, nie oznacza, że był on podmiotem dokonującym tych odpisów – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 stycznia 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.529.2018.1.PSZ