Oddziały zagranicznych firm przy wyliczaniu współczynnika do odliczania podatku naliczonego powinny brać pod uwagę także transakcje realizowane przez centralę – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.
Wyrok dotyczy wprawdzie rozliczeń francuskiego oddziału brytyjskiej firmy, ale zdaniem ekspertów jego tezy będą miały zastosowanie w polskiej rzeczywistości. W naszym kraju standardem jest bowiem wyliczanie współczynnika VAT na bazie jedynie polskich danych sprzedażowych.
– Nowy wyrok TSUE oznaczać może odejście tej zasady do lamusa, co dla wielu oddziałów instytucji finansowych spowodowałoby znaczące zmiany w procesie kalkulacji kwoty VAT do odliczenia – mówi Maciej Dybaś, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego Crido Taxand.
Chodziło o działający we Francji oddział brytyjskiego banku inwestycyjnego Morgan&Stanley. Świadczył on zarówno lokalne usługi pozwalające na odzyskanie całego VAT, jak i transakcje na rzecz centrali. Te ostanie wprawdzie miały związek z jej działalnością w Wielkiej Brytanii, ale już we Francji w ogóle nie podlegały opodatkowaniu. Dla potrzeb kalkulacji współczynnika VAT oddział uwzględniał więc jedynie transakcje, które realizował we Francji. Wynikałoby to też z dotychczasowego orzecznictwa TSUE, zgodnie z którym oddział i centrala to de facto ten sam podmiot, a więc transakcje pomiędzy nimi mają jedynie charakter wewnętrzny i nie podlegają opodatkowaniu (np. wyrok TSUE z 23 marca 2006 r., sygn. akt C-201/04).
Innego zdania był francuski fiskus. Rację przyznał mu TSUE, do którego trafił spór. Stwierdził, że oddział uwzględnia także transakcje, które realizowała centrala, o ile były z nimi powiązane wydatki francuskiej placówki.
– Zagraniczni inwestorzy, szczególnie z branży finansowej, którzy prowadzą w Polsce działalność w ramach oddziału, nie powinni czekać, aż fiskus w pełni wdroży wskazówki TSUE, i muszą jak najszybciej dokonać przeglądu swoich rozliczeń – radzi Maciej Dybaś. Przestrzega, że dla oddziałów oznaczać to może jednak istotny spadek VAT podlegającego odliczeniu. Podaje przykład polskiego oddziału zagranicznej instytucji finansowej, która świadczy usługi zarówno na rzecz lokalnych klientów, jak i usługi wsparcia IT na rzecz swojej centrali. Te z zasady są opodatkowane VAT, tym samym oddział korzysta z prawa do pełnego odliczenia podatku w Polsce, natomiast jego centrala wykorzystuje nabywane świadczenia do realizacji transakcji zwolnionych z opodatkowania (np. udzielania pożyczek).
– W tego typu schematach uwzględnienie tez wyroku TSUE skutkować będzie istotnym ograniczeniem prawa do odliczenia po stronie polskiego oddziału – podsumowuje Maciej Dybaś.

orzecznictwo

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt C-165/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia