Samorząd doradców podatkowych chce, aby do zawodu dostawali się jedynie prawnicy i ekonomiści. Proponuje też zastąpienie praktyki aplikacją. Ministerstwo Finansów nie planuje jednak zaostrzenia dostępu do zawodu.
Samorząd doradców podatkowych chce, aby do zawodu dostawali się jedynie prawnicy i ekonomiści. Proponuje też zastąpienie praktyki aplikacją. Ministerstwo Finansów nie planuje jednak zaostrzenia dostępu do zawodu.
O swoim stanowisku resort poinformował w odpowiedzi na pytania DGP. Zapewnił, że pozostaje otwarty na wszelkie uwagi i postulaty służące podwyższeniu jakości usług doradztwa podatkowego, a także usprawnieniu funkcjonowania samorządu, czyli Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Ale – jak zarazem dodał – obecnie nie planuje zaostrzenia dostępu do tego zawodu.
Takie obawy pojawiają się wśród kandydatów na doradców podatkowych. Od pewnego czasu bowiem Krajowa Rada Doradców Podatkowych postuluje rozszerzenie kompetencji doradców, ale również zaostrzenie wymogów dla kandydatów. W tym kierunku zmierza opracowany przez samorząd projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym.
Zgodnie z obowiązującą ustawą (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 377 ze zm.) do zawodu mogą aplikować wszystkie osoby z wyższym wykształceniem. Rada chciałaby, żeby byli to wyłącznie absolwenci wyższych studiów prawniczych lub ekonomicznych.
Samorząd domaga się też wprowadzenia dwuletniej aplikacji. Miałaby ona zastąpić obecne 6-miesięczne praktyki zawodowe (po 8 godzin tygodniowo), które kandydaci odbywają po zdaniu egzaminu. Zdaniem KRDP takie praktyki są niewystarczające, zwłaszcza w obliczu częstych zmian w prawie podatkowym. Dwa lata aplikacji pozwoliłyby lepiej przygotować kandydata do zawodu.
Rada proponuje również zmiany w zasadach egzaminowania. Obecnie egzamin składa się z części pisemnej (test) oraz ustnej i jest przeprowadzany przez państwową komisję egzaminacyjną. Pytania na egzamin są jawne, ogłasza je komisja. Najnowsza ich wersja ma zacząć obowiązywać od marca br.
Samorząd proponuje natomiast, aby egzamin składał się z trzech części pisemnych: testu, przygotowania opinii podatkowej oraz napisania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych miałaby ustalać komisja w porozumieniu z samorządem doradców podatkowych.