Żona może odliczyć od firmowego przychodu odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie środków trwałych, nawet gdy spłaca je mąż – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała podatniczka, która potrzebowała pieniędzy na zakup firmowego majątku. Ponieważ sama nie miała wystarczającej zdolności kredytowej, kredyty zaciągnął jej mąż, z którym łączy ją wspólność majątkowa.
Kredyty są spłacane automatycznie z rachunków męża. Część odsetek od nich mąż spłacił jeszcze przed wprowadzeniem zakupów do ewidencji środków trwałych, z uwagi na oczekiwanie na realizację zamówień. Kolejne, już po dostawie.
Podatniczka planowała zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie odsetki. Nie zgodził się z tym dyrektor KIS.
Wyjaśnił, że zasadniczo nie ma przeszkód, aby odsetki od kredytu spłacane przez męża były kosztem w firmie żony, gdy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. W takiej sytuacji nie ma znaczenia to, z czyjego rachunku bankowego spłacane są odsetki – stwierdził dyrektor KIS.
Przypomniał natomiast, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia, iż pobrany kredyt został przeznaczony na cel związany z działalnością gospodarczą. Jeżeli w istocie tak jest, a podatniczka posiada dowody księgowe potwierdzające zakupy na jej nazwisko, to odsetki spłacone przez męża może zaliczyć do podatkowych kosztów. Dotyczy to jednak tylko tych odsetek, które zostały faktycznie zapłacone po dacie przekazania składnika majątku do ewidencji środków trwałych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT.
Natomiast odsetki zapłacone przed dniem przekazania środków trwałych do używania są wliczane do wartości początkowej danego środka trwałego – podkreślił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 stycznia 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.518.2018.2.PSZ