Do 18 stycznia można zgłaszać Ministerstwu Finansów opinie do projektu interpretacji ogólnej w sprawie 50-proc. kosztów uzyskania przychodu u pracowników.
O wiele dłużej, bo do 28 lutego, można dzielić się z resortem uwagami i wątpliwościami co do obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Chodzi np. o zbycie budynków i mieszkań nabytych w spadku oraz o zmienione warunki korzystania z ulgi mieszkaniowej. Ministerstwo Finansów planuje bowiem wydać objaśnienia podatkowe w tej sprawie.
O rozpoczęciu konsultacji w obu tych kwestiach MF poinformowało na swojej stronie internetowej.

50-proc. w PIT

Z opublikowanego projektu interpretacji ogólnej w sprawie 50-proc. kosztów wynika, że MF chce położyć nacisk na trzy warunki. Po pierwsze, pracownik musiałby stworzyć utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, a prawa do niego musiałby przejąć pracodawca. Sama działalność twórcza, która nie prowadzi do powstania utworu, nie byłaby objęta prawem do 50-proc. kosztów.
Resort zwrócił przy tym uwagę na odmienną sytuację programistów komputerowych. Pracodawca nabywa bowiem prawa autorskie już z chwilą powstania programu, chyba że umowa postanowi inaczej (art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Programista nie będzie więc mieć prawa do 50-proc. kosztów, jeśli w umowie o pracę nie zostanie napisane, że posiada on prawa do wytworzonego utworu i dopiero potem odpłatnie przenosi je na pracodawcę.
Drugi warunek ma dotyczyć pracodawcy – musi on dysponować obiektywnymi dowodami potwierdzającymi, że doszło do wytworzenia utworu. MF chce doprecyzować, że nie może to być oświadczenie, lecz np. ewidencja utworów pracowniczych, w której pracodawca potwierdzałby każdorazowo ich przyjęcie.
Ostatnim warunkiem ma być wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od pozostałych składników pensji. Honorarium to może być ustalone kwotowo lub procentowo, ale musi być powiązane z konkretnymi utworami pracowniczymi – chce zastrzec MF.

W sprawie nieruchomości

Jedna z konsultowanych zmian w zakresie PIT od sprzedaży nieruchomości dotyczy spadkobierców i małżonków. Od 2019 r. pięcioletni okres, po którym można sprzedać nieruchomość bez podatku dochodowego, jest liczony od końca roku, w którym została ona nabyta przez spadkodawcę lub wniesiona do majątku wspólnego małżonków.
Zmiany dotyczą również kosztów uzyskania przychodów przy odpłatnym zbyciu odziedziczonych nieruchomości. Dotychczas były nimi wyłącznie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
Teraz liczą się też: koszty nabycia (wytworzenia) nieruchomości poniesione przez spadkodawcę, a także ciężary spadkowe. Przy czym – jak wyjaśnia resort w piśmie konsultacyjnym – podatnik będzie mógł uwzględnić w kosztach podatkowych ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.
Zmiana dotyczy też ulgi mieszkaniowej – została ona wydłużona z 2 do 3 lat, przy czym w ciągu 3 lat musi dojść do definitywnego nabycia nieruchomości, a więc podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.
Gdzie i do kiedy zgłaszać pytania, opinie i wątpliwości
Uwagi do planowanej w tej sprawie interpretacji ogólnej można wysyłać do 18 stycznia na adres: konsultacje.50%koszty.dd@mf.gov.pl lub zwykłą pocztą (Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa).
Natomiast uwagi do zmienionych zasad opodatkowania zbycia nieruchomości można zgłaszać do 28 lutego e-mailem na adres konsultacje.odplatnezbycie.dd@mf.gov.pl albo zwykłą pocztą.
Czytelników zachęcamy do zadawania pytań na adres: podatki2019@infor.pl