Jak wyjaśnia resort przedsiębiorczości i technologii, rozwiązanie, które wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. polega na tym, że jeśli przedsiębiorca wydał pieniądze na badania i rozwój, opracował bądź kupił nową technologię, uzyskał dla niej kwalifikowane prawo własności intelektualnej, jeżeli ją komercjalizuje i ma z tego tytułu przychody, to płaci 5 proc. CIT lub PIT.

Przepisy wprowadzające ulgę IP box znajdują się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (art. 1 zmiana 25. - PIT, art. 2 zmiana 28. - CIT oraz art. 24).

IP box, jak zaznacza MPiT, funkcjonuje w wielu państwach, które "postawiły na innowacyjność, jako koło napędowe gospodarki". Podobne rozwiązania mają: Izrael, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia czy Luksemburg.

Według resortu przedsiębiorczości i technologii IP box wprowadzono z myślą o: zwiększeniu zatrudnienia w ramach B+R w sektorze prywatnym; pobudzeniu inwestycji w badania i rozwój firm, które skorzystały z funduszy UE na rozwój własnych jednostek badawczo-rozwojowych; zwiększeniu liczby zgłoszeń patentowych i patentów wydawanych przez Urząd Patentowy w Polsce oraz liczby patentów europejskich i międzynarodowych uzyskanych przez polskie podmioty.

autor: Magdalena Jarco

maja/ pś/