Prezydent podpisał ustawę, która odracza do 30 czerwca 2020 r. pobór akcyzy od płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich. Pierwotnie zakładano, że pobór ten nastąpi od 1 stycznia 2019 r.

Zmiana terminu ma zapewnić adresatom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej regulacji, np. na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz przygotowanie się do oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

W uzasadnieniu ustawy podkreślono, że dodatkowy czas na dostosowanie prowadzonej działalności do nowych przepisów będzie szczególnie ważny dla przedsiębiorców, którzy nie mając doświadczenia z wymogami dotyczącymi podatku akcyzowego, chcą legalnie prowadzić działalność gospodarczą.