Deficyt na działalności statutowej nie obniży dochodu podlegającego opodatkowaniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Spór toczył jeden z krakowskich szpitali. Chodziło o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, który zwalnia z podatku dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność w zakresie ochrony zdrowia – w części przeznaczonej na ten cel.
Szpital uważał więc, że wolno mu odliczać stratę na działalności statutowej (zwolnionej z CIT) od dochodu podlegającego opodatkowaniu w kolejnych latach. Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie. Wyjaśnił, że strata na zwolnionej z podatku działalności statutowej jest neutralna podatkowo i nie może pomniejszać dochodu podlegającego opodatkowaniu.
Do takich samych wniosków doszedł WSA w Krakowie oraz NSA. Jak wyjaśnił sędzia NSA Bogusław Dauter, odliczyć można tylko stratę poniesioną na działalności innej niż statutowa, a zatem podlegającej opodatkowaniu. – Działalność statutowa nie jest objęta podatkiem, dlatego strata na niej może być jedynie stratą bilansową, a nie podatkową – podkreślił sędzia.
Podobnie NSA orzekł m.in. 17 września 2015 r. (sygn. akt II FSK 2024/13).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 28 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 3874/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia