Pomoc niemieckiego partnera w wyszukiwaniu seniorów wymagających opieki i nadzór nad opiekunkami są opodatkowane w Polsce 23 proc. VAT – orzekł NSA.
Zasadą jest, że firmy, które kupują usługi od podatników nieposiadających siedziby ani miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie naszego kraju, powinny je opodatkować jako import usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).
Firma, której dotyczyła sprawa, liczyła jednak na zwolnienie w VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT. Zamierzała bowiem rozpocząć działalność polegającą na opiece nad osobami w podeszłym wieku, a także chorymi i niedołężnymi. W tym celu chciała zatrudnić opiekunów, zapewniając im pracę na terenie Polski i Niemiec.