Pomoc niemieckiego partnera w wyszukiwaniu seniorów wymagających opieki i nadzór nad opiekunkami są opodatkowane w Polsce 23 proc. VAT – orzekł NSA.
Zasadą jest, że firmy, które kupują usługi od podatników nieposiadających siedziby ani miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie naszego kraju, powinny je opodatkować jako import usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).
Firma, której dotyczyła sprawa, liczyła jednak na zwolnienie w VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT. Zamierzała bowiem rozpocząć działalność polegającą na opiece nad osobami w podeszłym wieku, a także chorymi i niedołężnymi. W tym celu chciała zatrudnić opiekunów, zapewniając im pracę na terenie Polski i Niemiec.
Planowała też podjąć współpracę z niemieckim kontrahentem, który miałby jej pomagać w znalezieniu osób potrzebujących opieki oraz w wyborze opiekuna, sposobu i zakresu opieki. Niemiecki partner miał też sprawować nadzór nad opiekunami.
Polska firma uważała, że usługi świadczone przez niemiecką firmę będą pomocnicze do zwolnionej z VAT usługi opieki, a całość będzie świadczeniem kompleksowym. W związku z tym import usług też będzie zwolniony z VAT.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Stwierdził, że usługi niemieckiego partnera nie będą usługami opieki, bo jego działanie będzie się sprowadzać do rozpoznania rynku i zapewnienia odpowiedniego personelu, czyli świadczeń na rzecz spółki, a nie podopiecznych.
Z fiskusem zgodziły się sądy. WSA w Gliwicach wyjaśnił, że opieka to troskliwe zajmowanie się kimś, dbanie o kogoś i zaspokajanie jego potrzeb. Powołał się na wyrok NSA z 22 listopada 2013 r. (sygn. akt I FSK 1695/12), z którego wynikało, że wybór i wysyłanie za granicę osób do opieki nad seniorami nie jest usługą zwolnioną z VAT.
NSA orzekł tak samo w tej sprawie. Sędzia Maja Chodacka podkreśliła, że zwolnienie trzeba interpretować ściśle. Przewidziano je dla usług opieki nad chorymi w miejscu ich zamieszkania. Natomiast niemiecki partner de facto nadzorowałby kontakty między niemieckimi seniorami a polskimi pracownikami.
Wyrok NSA z 6 grudnia 2018 r., sygn. akt I FSK 28/17.