ANKIETA DLA KSIĘGOWYCH. Europejska Federacja Ekspertów Księgowych (FEE) zaprasza użytkowników, a także sporządzających sprawozdania finansowe oraz inne zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety dotyczącej projektu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Należy to uczynić do 31 października. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Więcej www.kibr.org.pl

UŁATWIENIA DLA PODATNIKÓW. Wprowadzono ułatwienia dla podatników Urzędu Skarbowego w Miechowie ubiegających się o zaświadczenie o dochodach. To wynik porozumienia naczelnika urzędu z wójtami gmin w Słaboszowie i Kozłowie. W urzędzie gminy w Słaboszowie można pobrać wniosek o wydanie zaświadczenia i wypełnić go przed wizytą w urzędzie skarbowym, natomiast w Kozłowie można załatwić wszystkie formalności bez konieczności odwiedzania urzędu skarbowego.

Więcej www.iskrakow.krak.pl

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu utworzył w sali obsługi podatników stanowisko do spraw obsługi osób niedosłyszących i głuchoniemych. Informacja na ten temat jest popularyzowana m.in. poprzez lokalną prasę i telewizję kablową.

Więcej www.iszgora.mf.gov.pl

WSPÓLNA TARYFA CELNA DLA KART SIECIOWYCH. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że dwufunkcyjne karty sieciowe do komputerów przenośnych powinny być klasyfikowane po 1 stycznia 1996 r. jako maszyny do przetwarzania danych w pozycji 8471 Nomenklatury Scalonej Wspólnej Taryfy Celnej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zmienionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3009/95 z dnia 22 grudnia 1995 r.

Więcej www.taxnews.pl

DYSKRYMINACJA NIEREZYDENTÓW. Komisja Europejska otworzyła postępowanie w sprawie szwedzkich przepisów podatkowych stosowanych do dochodu osiąganego w tym państwie przez osoby niemające statusu rezydenta podatkowego. Przepisy te odmawiają nierezydentowi, który większość dochodów osiąga w Szwecji, prawa odliczenia odsetek z tytułu kredytu hipotetycznego w takim samym zakresie, w jakim przysługuje ono rezydentom.

Więcej www.taxnews.pl

ZASTRZEŻENIA WŁADZ UNIJNYCH. Komisja Europejska zażądała zmiany niemieckich, szwedzkich i brytyjskich przepisów dotyczących opodatkowania VAT usług pocztowych. Komisja uznała, że są one niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wspólnotowymi. Państwa te zwalniają z VAT wszystkie (Wielka Brytania) lub większość (Niemcy) usług pocztowych świadczonych przez dawnych monopolistów. A przepisy unijne zakazują monopolu.

Więcej www.taxnews.pl

OPODATKOWANIE DYWIDEND DO ZMIANY. Komisja Europejska zwróciła się do władz Austrii i Niemiec o zmianę systemu opodatkowania dywidend wypłacanych osobom prawnym. Przepisy obowiązujące w tych państwach przewidują wyższe opodatkowanie dywidend wypłacanych spółkom zagranicznym.

Więcej www.taxnews.pl