Dziś kontynuujemy komentarz do przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.). W pierwszej części, która ukazała się 22 października, zostały przybliżone zasady ogólne, najważniejsze pojęcia mające zastosowanie w podatkach i opłatach lokalnych, a także podstawowe elementy niezbędne dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Bez wątpienia wśród danin, które są normowane w komentowanej ustawie, podatek od nieruchomości dotyczy największej grupy podatników. W tej części wyjaśniamy, jakie są zasady wyznaczania stawek w tym podatku, i wskazujemy, jak istotna jest rola rady gminy.

Z komentarza do art. 6 czytelnicy dowiedzą się, od kiedy ciąży na nich obowiązek w podatku od nieruchomości, lecz także o czym muszą pamiętać oraz kto składa coroczne deklaracje, a kto tylko informacje, gdy nastąpi jakaś zmiana.

Jednak ta część komentarza poświęcona jest nie tylko podatkowi od nieruchomości, ale również podatkowi od środków transportu, który cały czas funkcjonuje, chociaż nie dotyczy już samochodów osobowych. Jego ciężar ekonomiczny przekłada się na koszty transportu, czyli element cenotwórczy wielu towarów nabywanych przez Polaków. W tej części przybliżone zostały również opłaty lokalne, m.in. opłata targowa, która musi być płacona nie tylko na targach, oraz coraz rzadziej stosowana opłata od posiadania psów.

CAŁY KOMENTARZ DOSTĘPNY W eDGP >>