Od 1 maja 2008 r. zwrot VAT dla rolników ryczałtowych wzrośnie do 6 proc. Jednocześnie podwyższona zostanie stawka VAT na środki produkcji rolnictwa.
NOWE PRAWO
Sejm jednogłośnie uchwalił zmiany w ustawie o VAT dotyczące rolników ryczałtowych. Rządowa nowelizacja wprowadza podwyżkę stawki zryczałtowanego zwrotu dla rolników ryczałtowych z 5 do 6 proc. Ma to zrekompensować rolnikom podwyżkę stawki VAT na środki produkcji rolnictwa, tj. środki ochrony roślin i nawozy. Przypomnijmy, że 30 kwietnia 2008 r. kończy się okres przejściowy, w którym Polska mogła stosować bardzo niską, 3-proc. stawkę na środki produkcji rolnictwa. Po tej dacie VAT na nawozy i środki ochrony roślin wzrośnie do 7 proc. Wprowadzane zmiany w stawkach mają być neutralne zarówno z punktu widzenia rolników ryczałtowych, jak i budżetu państwa.
Nowelizacja zawiera również odpowiedni przepis przejściowy w związku z uzyskaniem przez Polskę zgody Komisji Europejskiej na przedłużenie stosowania 3-proc. stawki w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych. Umożliwia on stosowanie stawki w wysokości 3 proc. na nieprzetworzone produkty rolne, tj. zboża, ziemniaki, mięso, jajka, czy mleko do 31 grudnia 2010 r., z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.