Potwierdziły się informacje Gazety Prawnej dotyczące podpisania oraz publikacji rozporządzenia w sprawie ulgi meldunkowej. Otóż w Dzienniku Ustaw nr 59, poz. 361 ukazało się rozporządzenie ministra finansów z 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych.

Odpłatne zbycie

Zgodnie z ustawą o PIT przychody uzyskane z odpłatnego zbycia m.in. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku czy lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu są zwolnione z podatku, jeżeli podatnik był zameldowany przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie stosuje się jednak do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania.

Dłuższy termin

Nowe rozporządzenie ministra finansów przedłuża do 30 kwietnia 2008 r. termin do złożenia oświadczenia dla podatników, którzy uzyskali przychody ze sprzedaży wspomnianych nieruchomości w 2007 roku. Podatnikom, którzy uzyskali tego rodzaju przychody w 2008 roku, termin na złożenie oświadczenia przedłużono do 30 kwietnia 2009 r.