Podatnicy zaliczą do kosztów pensję małżonka i szybciej rozliczą straty. Ocieplający domy zapłacą niższy PIT. Ograniczone zostanie natomiast prawo do korekty rozliczeń.
W ubiegłym tygodniu posłowie przyjęli pięć nowelizacji ustaw podatkowych. Jedna z nich zakłada, że przedsiębiorcy, którzy zatrudniają swoich małżonków lub małoletnie dzieci, zaliczą ich wynagrodzenie (netto) do kosztów uzyskania przychodów (dziś mogą odliczać tylko składki ZUS).
Zarówno podatnicy PIT, jak i CIT będą mogli już w 2019 r. odliczyć nawet 5 mln zł straty. Pozostałą część odejmą na zasadach ogólnych, czyli w ciągu kolejnych pięciu lat (przy czym w żadnym z nich odliczenie nie mogłoby przekroczyć 50 proc. kwoty straty).
Za rok, od 2020 r. zwiększy się – z 1,2 mln euro do 2 mln euro – limit przychodów pozwalający uznać podatnika za małego dla celów podatku dochodowego.
Inną nowelizacją m.in. ustawy o PIT zostanie wprowadzona w 2019 r. ulga, która pozwoli odliczyć od dochodu (bądź przychodu) nawet 23 proc. wydatków na ocieplenie domu jednorodzinnego. Nie będzie mogło to jednak być więcej niż 53 tys. zł.
Sejm nie sprzeciwił się natomiast kontrowersyjnej zmianie w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Wykluczy ona możliwość składania ponownej korekty deklaracji, gdy podatnik zaakceptuje wynik kontroli celno-skarbowej. W efekcie kontrolowany będzie miał dwa wyjścia: albo zgodzi się z organem i tym samym zamknie sobie drogę do sądu, albo wejdzie w spór, ryzykując sankcją karną. Pisaliśmy o tym w artykule „Fiskus stawia podatnikom twarde ultimatum” (DGP nr 202/2018).
Jaki projekt/ustawa Najważniejsze nowelizowane ustawy Główne zmiany Etap legislacyjny
ustawa z 4 października 2018 r. nowelizująca przepisy o PIT oraz niektórych innych ustaw ustawa o PIT – Wprowadzenie usługi „Twój e-PIT”, tj. rozliczenie przez Krajową Administrację Skarbową i skrócenie o miesiąc terminu dla płatników na przesłanie informacji PIT-11 i PIT-8C do urzędu skarbowego – od 2019 r.– Zmiana zasad płacenia zaliczek od dochodu z pracy. Za miesiąc, w którym pracownik przekroczy próg dochodowy 85 528 zł, pracodawca będzie musiał pobrać zaliczkę od nadwyżki według stawki 32 proc. – od 2020 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw poz. 2126
ordynacja podatkowa Skrócenie terminu zwrot nadpłaty z 3 miesięcy do 45 dni w przypadku rozliczania się z podatku elektronicznie – od 2019 r.
ustawa z 23 października 2018 r. nowelizująca przepisy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw tzw. ułatwiająca ustawa o PIT Zmiany dla dziedziczących nieruchomości, rozliczających się wspólnie z małżonkiem oraz jako samotny rodzic, zmiany w rozliczeniach samochodów (np. wzrost limitu amortyzacji i ubezpieczenia z 20 tys. euro do 150 tys. zł, ograniczenia dla leasingu) i dotyczące certyfikatu rezydencji – od 2019 r. czeka na podpis prezydenta
ustawa o CIT Wprowadzenie dla małych podatników 9 proc. stawki CIT, zmiany w rozliczeniach samochodów, zmiany dotyczące certyfikatu rezydencji – od 2019 r.
ustawa z 23 października 2018 r. nowelizująca przepisy o PIT, CIT, ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw tzw. uszczelniający ustawa o PIT Wprowadzenie ulgi IP box, exit tax, uregulowanie zasad opodatkowania dochodów z wirtualnych walut – od 2019 r. czeka na podpis prezydenta
ustawa o CIT Wprowadzenie ulgi IP box, exit tax, uregulowanie zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych – od 2019 r.
ordynacja podatkowa Zmiany w klauzuli generalnej, wprowadzenie dodatkowej sankcji, którą będzie mógł fiskus nałożyć, jeżeli zastosuje klauzulę, zmiany w przepisach dotyczących wydawania interpretacji, wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych – od 2019 r.
ustawa z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nowa ustawa o SFWON Wprowadzenie nowej daniny wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodu podatkowego powyżej 1 mln zł – od 2019 r. czeka na podpis prezydenta
ustawa nowelizująca przepisy w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druki sejmowe nr 2862, 2921) tzw. deregulacyjna ustawa o PIT – Wprowadzenie dla podatników PIT możliwości zaliczania do kosztów pensji swoich małżonków lub małoletnie dzieci, odliczenia nawet 5 mln zł straty, wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenie lub uszkodzenie środków trwałych – od 2019 r.– Podwyższenie z 1,2 mln euro do 2 mln euro limitu przychodów pozwalającego uznać podatnika za małego dla celów podatku dochodowego – od 2020 r. przyjęta przez Sejm
ustawa o CIT Wprowadzenie możliwości odliczenia nawet 5 mln zł straty, wprowadzenie zwolnienia dla odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenie lub uszkodzenie środków trwałych oraz dla dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów albo akcji innej spółki – od 2019 r.Podwyższenie limitu (do 2 mln euro) przychodów dla małych podatników – od 2020 r.
ustawa o rachunkowości Skrócenie okresu przechowywania zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego do 5 lat (dziś bezterminowo), umożliwienie większej licznie podmiotów korzystania z uproszczeń – od 2019 r.
ustawa nowelizująca niektóre ustawy w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (druki nr 2857, 2912) ustawa o PIT Rozszerzenie możliwości stosowania przez rolników 2-proc. stawki zryczałtowanego podatku przy sprzedaży wytworzonej przez nich żywności w sposób inny niż przemysłowy. Jednocześnie podwyższona zostanie dla nich kwota przychodów zwolnionych z PIT z 20 tys. zł do 40 tys. zł. – od 2019 r. przyjęta przez Sejm
ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 2905 i 2977) ustawa o KAS Rozszerzenie uprawnień KAS (dotyczących m.in. kontroli, zbierania informacji). Zostanie dodany przepis, który uniemożliwi cofnięcie skutków kontroli celno-skarbowych. Co do zasady nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. przyjęta przez Sejm
ustawa nowelizująca przepisy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki sejmowe nr 2914 i 2949) ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Rolnicy prowadzący uprawy rolne będą mogli odzyskać większą kwotę akcyzy, która zapłacili w cenie oleju napędowego, dla prowadzących hodowle zostanie wprowadzona taka ulga – od 2019 r. Patrz tekst niżej przyjęta przez Sejm
ustawa nowelizująca przepisy o PIT oraz o zryczałtowanym podatku (druki sejmowe nr 2901 i 2948) Ustawa o PIT Zostanie wprowadzona ulga podatkowa na ocieplanie domu jednorodzinnego – od 2019 r. przyjęta przez Sejm
projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (druki sejmowy nr 2855, 2917) ustawa o CIT Wprowadzenie dla firm inwestujących w najem nieruchomości mieszkalnych (REIT) podatku dochodowego w wysokości 8,5 proc. odroczonego do momentu wypłaty akcjonariuszom dywidendy i zwolnienia dywidendy dla akcjonariuszy będących podatnikami CIT – od 2019 r. skierowany do II czytania
ustawa o PIT Wprowadzenie zwolnienia dywidendy dla akcjonariuszy REIT-ów będących podatnikami PIT – od 2019 r.