Wspólnik spółki osobowej, który poniósł nakłady na remont jej nieruchomości, powinien je rozliczyć jako inwestycje w obcym środku trwałym, a nie jako dochód ze spółki – wynika z wyroku NSA.
Sąd wyjaśnił, że kosztem podatkowym nie może być wydatek poniesiony przez inny podmiot niż podatnik. Dodał, że sytuacja, w której najemca ponosi wydatek na remont cudzego mieszkania, jest inwestycją w obcym środku trwałym. Tym samym nakłady najemcy nie podnoszą wartości początkowej środka trwałego ujawnionego w ewidencji wynajmującego i nie mogą być przez tego ostatniego amortyzowane.
Sprawa, którą zajmował się NSA, była specyficzna, bo najemca, który poniósł nakłady, był zarazem wspólnikiem spółki jawnej, będącej właścicielką mieszkania.