Poszerzony skład NSA odpowie, czy zawiadomienie o wszczęciu postępowania karnoskarbowego powinno być doręczane podatnikowi, czy jego pełnomocnikowi.
Jak wyjaśniła wczorajsze postanowienie sędzia Danuta Oleś, uchwała jest konieczna w związku z rozbieżnym orzecznictwem. – Część składów orzekających Naczelnego Sądu Administracyjnego uznaje, że jeśli podatnik ma pełnomocnika, to on powinien zostać zawiadomiony. Inne, że jeśli organ wydający zawiadomienie nie prowadzi postępowania z udziałem tego pełnomocnika, to powinien zawiadamiać podatnika – wyjaśniła sędzia Oleś.
O konieczności doręczenia zawiadomienia – jako warunku zawieszenia biegu 5-letniego terminu przedawnienia – orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11).
Niedawno, w uchwale z 18 czerwca 2018 r. (sygn. akt I FSK 1/18) NSA wyjaśnił, co powinno się znaleźć w treści tego zawiadomienia. Uznał, że wystarczające jest powołanie się przez fiskusa na właściwy przepis ordynacji podatkowej (art. 70 par. 6 pkt 1). Urząd nie musi przytaczać brzmienia tego przepisu ani wskazywać, czy przyczyną zawieszenia jest wszczęcie postępowania o przestępstwo czy wykroczenie skarbowe.
Tym razem poszerzony skład NSA stanie przed koniecznością odpowiedzi na pytanie, komu takie zawiadomienie powinno zostać doręczone. Czy organ powinien je doręczyć bezpośrednio podatnikowi, czy może ustanowionemu przez niego (w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym) pełnomocnikowi, mimo że przed zawiadamiającym organem nie toczy się żadne postępowanie z udziałem tego pełnomocnika.
NSA odpowie również, jakie są skutki nieprawidłowego zawiadomienia. Słowem, czy z góry przekreśla to przerwanie biegu przedawnienia, czy może powinno być badane przez pryzmat jego wpływu na wynik sprawy.
Powodem zadania tych pytań stała się sprawa podatnika, który toczył z fiskusem spór o VAT. Podatnik uważał, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania karnoskarbowego powinno trafić nie do niego, tylko do jego pełnomocnika ustanowionego w odrębnym postępowaniu – prowadzonym przez organ kontroli skarbowej. O zawieszeniu biegu terminu przedawnienia powiadamiał inny organ – naczelnik urzędu skarbowego.

orzecznictwo

Postanowienie NSA z 30 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1960/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia