Remont prowadzony przez wspólnotę nie wpłynie na zmniejszenie podatku od przychodu ze sprzedaży mieszkania, nawet jeśli z faktur dokładnie wynika, jaka część wydatku przypadała na konkretnego lokatora – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała kobieta, która przed upływem 5 lat od odziedziczenia udziału w mieszkaniu sprzedała go. W PIT-39 zadeklarowała zamiar skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Wydatki remontowe potwierdziła fakturami. Część z nich była wystawiona imiennie na nią, a pozostałe – na wspólnotę mieszkaniową, która z funduszu remontowego odświeżyła elewację budynku. Z faktur tych wynikał koszt remontu przypadający na każdy lokal, a więc wiadomo było, w jakim zakresie podatniczka partycypowała w remoncie.
Podatniczka uważała, że ma prawo uwzględnić ten wydatek w ramach ulgi mieszkaniowej, bo – jak przekonywała – ekonomicznie de facto sama go poniosła. Fundusz remontowy jest bowiem tworzony z wpłat mieszkańców – tłumaczyła.
Reklama
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na remont prowadzony przez wspólnotę (z funduszu remontowego) nie jest objęte ulgą z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. W przepisie tym bowiem mowa jest o remoncie lokalu, a nie ścian zewnętrznych czy elewacji budynku. Takie wydatki dotyczą budynku wielorodzinnego, a nie mieszkania – podkreślił organ.
Zwrócił też uwagę, że wpłaty właścicieli lokali na rzecz wspólnoty stają się jej własnością, mimo że pochodzą od lokatorów i można wyodrębnić, jaką kwotę wpłacił każdy z nich. Dlatego wydatki na elewację budynku mógłby odliczyć jedynie właściciel domu jednorodzinnego, bo ponosiłby on je faktycznie na swój budynek.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 października 2018 r., sygn. 0115-KDIT2-1.4011.315.2018.1.AS