Nie wcześniej niż po czterech latach od wyroku Trybunału Konstytucyjnego zostaną wykonane jego zalecenia dotyczące kosztów egzekucji. A i to pod warunkiem, że rząd i posłowie się pośpieszą
Na razie opublikowana została kolejna wersja jej projektu. Wynika z niej, że maksymalne granice opłat egzekucyjnych wejdą w życie dopiero po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.
Pierwotny jej projekt (z sierpnia 2017 r.) przewidywał 3-miesięczne vacatio legis, kolejny (z marca br.) mówił o 6-miesięcznym okresie dostosowawczym. W najnowszym termin ten został wydłużony do półtora roku.