Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedaje wkłady do miski unitu stomatologicznego oraz tacki stomatologiczne, które stanowią wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. Czy spółka prawidłowo stosuje 8-proc. stawkę VAT na wkłady do miski unitu stomatologicznego oraz tacki stomatologiczne?

Na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w powiazaniu z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT obniżoną 8-proc. stawką VAT objęte są wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (bez względu na symbol PKWiU).
W związku z powyższym, skoro wkłady do miski unitu stomatologicznego oraz tacki stomatologiczne stanowią wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, to ich dostawa będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną 8-proc. stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 105 załącznika nr 3 ustawy o VAT. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2018 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.221.2018.2.ŻR.
Podstawa prawna
Art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w powiazaniu z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
Ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.).