PIT- Czy w zeznaniu PIT-36 członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej wykazuje wynagrodzenie, którego faktycznie nie uzyskał?

Wynagrodzenie otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej stanowi przychód z innych źródeł. Przychodem tym są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym m.in. pieniądze i wartości pieniężne.

Wspólnota od wypłacanych członkom zarządu wynagrodzeń nie pobiera zaliczek na podatek. Musi natomiast sporządzić informację PIT-8C, którą przekazuje podatnikowi. Ten z kolei musi opodatkować w zeznaniu PIT-36 przychody wynikające z tej informacji. Członek zarządu, któremu nie wypłacono przyznanego wynagrodzenia nie wykazuje w zeznaniu rocznym kwot z tego źródła przychodu. Wspólnota nie wystawia też informacji PIT-8C.n

Podstawa prawna

Art.11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

PIT - W 2007 roku sprzedałem akcje, które otrzymałem w darowiźnie. Czy całość kwoty sprzedaży podlega opodatkowaniu PIT?

Wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze sprzedaży akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku lub darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Podatnik będzie wykazywał dochód do opodatkowania w zeznaniu PIT-38 bez uwzględnienia części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia akcji. Trzeba pamiętać, że przy nabyciu akcji w drodze darowizny wydatki na ich zakup nie występują, a za koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży zalicza się koszty związane ze sprzedażą tych akcji, np. prowizji maklerskich.

Podstawa prawna

• Art. 21 ust. 1 pkt 105, art. 45 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

28 dni zostało na złożenie zeznania PIT