Przedstawiamy dalszy ciąg komentarza do przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: ustawa o PIT), które określają zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
W części tej w pierwszej kolejności skomentowane zostaną regulacje art. 22h ustawy o PIT, tj. przepisy określające okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wiele komentowanych artykułów (tj. art. 22i‒22m ustawy o PIT) określa metody amortyzacji oraz minimalne okresy amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kolejny z omawianych przepisów (tj. art. 22n ustawy o PIT) określa obowiązek i zasady prowadzenia przez podatników ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ostatni zaś (tj. art. 22o ustawy o PIT) niezrealizowane dotychczas upoważnienie do określenia przepisów wykonawczych.