Przedsiębiorca, który planuje dłużej niż rok wykorzystywać w swojej działalności rower, powinien wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Nie odliczy więc wydatku na zakup jednośladu od razu od swojego przychodu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał przedsiębiorca (informatyk), który planował zakup roweru, by dojeżdżać nim do klienta. Zakładał, że będzie wykorzystywał pojazd w swojej działalności gospodarczej dłużej niż rok. Sądził, że skoro związek między zakupem a uzyskiwanymi przychodami będzie ewidentny, to i wydatek na ten cel będzie można od razu odliczyć od przychodu.
Innego zdania był dyrektor KIS. Przypomniał, że wydatki związane ze składnikami majątku, który jest używany w firmie dłużej niż rok, powinny być zaliczane do kosztów sukcesywnie, w miarę zużycia, poprzez odpisy amortyzacyjne. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT, amortyzacji podlegają m.in. środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej. Odpisów amortyzacyjnych można nie dokonywać tylko od składników majątku o wartości początkowej mniejszej niż 10 tys. zł (art. 22d ust. 1 ustawy o PIT).
W myśl art. 22h, przedsiębiorca powinien dokonywać odpisów, począwszy od pierwszego miesiąca po tym, w którym wprowadził składnik majątku (w tym wypadku rower) do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 sierpnia 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.320.2018.2.KS1