Ministerstwo Finansów przygotowuje nowele ustaw podatkowych wprowadzające m.in. 9-proc. stawkę CIT - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

"Celem projektu jest realizacja zapowiedzi wyrażonej przez Rząd, w zakresie wprowadzenia nowej 9-proc. stawki w podatku dochodowym od osób prawnych. Takie podejście stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP" - napisano.