■ Jakie warunki musi spełnić sprzedawca, aby mógł dokonywać zwrotu VAT bezpośrednio turystom?

- Sprzedawcy, którzy nie podpisali umów na zwrot VAT z wyspecjalizowanymi podmiotami, prowadzącymi działalność w zakresie zwrotów dla podróżnych, mogą zwracać VAT turystom bezpośrednio, jeżeli ich obrót przekraczał w poprzednim roku 400 tys. zł, są zarejestrowanymi podatnikami VAT i prowadzą ewidencję sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Ponadto podmiot taki nie może być zwolniony podmiotowo z podatku, musi też poinformować urząd skarbowy o tym, iż jest sprzedawcą dokonującym zwrotów w trybie tax free. Musi wywiesić informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim w punkcie sprzedaży, wraz ze znakiem tax free.

■ Jak wygląda procedura zwrotu i co sprzedawca musi zrobić, aby zwrócony podatek odzyskać?

- Turysta otrzymuje od sprzedawcy paragon i wypełnia dokument tax free. Może odzyskać VAT, jeśli przedstawi polskiej spółce, która towar sprzedała, paragon ze stemplem urzędu celnego i wspomniany dokument.

Sprzedawca może rozliczyć taką transakcję od razu jako sprzedaż ze stawką zero procent, jednak tylko jeżeli turysta wróci do niego wraz z odpowiednimi dokumentami, zanim sprzedawca złożył deklarację za miesiąc sprzedaży. Na przykład - jeśli turysta kupił towar 15 czerwca, a przed 25 lipca (ostateczny termin złożenia deklaracji za czerwiec) zdąży wrócić z dokumentem tax free i paragonem podstemplowanym przez urząd celny, sprzedawca zwróci mu VAT i jednocześnie od razu wykaże tę sprzedaż w deklaracji ze stawką 0 proc.

Z reguły jednak, turyści wracają po zwrot później. W takim przypadku sprzedawca odda VAT, jednak musi złożyć korektę deklaracji, aby zwrócony turyście podatek odzyskać. Niestety, choć pojawiały się interpretacje, iż można korygować obrót w miesiącu dokonania zwrotu, a nie miesiącu pierwotnej sprzedaży, wydaje się jednak, że prawidłową procedurą, choć trudną administracyjnie, jest korekta deklaracji za miesiąc sprzedaży.

■ Czy korekty deklaracji w związku ze zwrotem VAT zagranicznym turystom mogą przysporzyć firmom kłopotów?

- Niestety, to największa wada przepisów o zwrocie VAT podróżnym. O ile prawo podróżnego do żądania zwrotu VAT nie jest ograniczone przepisami, o tyle prawo sprzedawcy do złożenia korekty owszem. Sprzedawca może skorygować obrót nie później niż przed upływem sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy. W związku z tym, jeśli podróżny wróci z dokumentami uprawniającymi do zwrotu np. po dziesięciu miesiącach, będzie miał prawo domagać się od sprzedawcy zwrotu. Jednocześnie, sprzedawca nie będzie miał możliwości odzyskania wypłaconego podatku, bo nie będzie mógł już złożyć korekty deklaracji.

Rozmawiał PAWEŁ JAKUBCZAK