Do 22 sierpnia można zgłaszać uwagi do zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów schematów elektronicznych sprawozdań finansowych.To drugi etap konsultacji. Odnosi się do struktur wynikających z rozporządzeń do ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). W ramach pierwszej tury można było się wypowiedzieć na temat schematu sprawozdań określonych w załącznikach do tej ustawy. O wnioskach z tych konsultacji pisaliśmy w artykule „Są uwagi do cyfrowych sprawozdań finansowych” (DGP nr 151/2018).
Wszyscy zainteresowani drugim etapem powinni przesyłać swoje opinie wraz z uzasadnieniem do 22 sierpnia na adres: konsultacje.sf@mf.gov.pl.
Ministerstwo Finansów chce skonsultować struktury z podmiotami, które będą z nich korzystać. One bowiem najlepiej znają własne systemy IT finansowo-księgowe oraz ich możliwości generowania informacji pochodzących z ksiąg rachunkowych.
Prace nad strukturami są związane z przepisami, które mają wejść w życie 1 października. Od tego momentu sprawozdania trzeba będzie przesyłać do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (w przypadku podatników PIT) i do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów zarejestrowanych w tym rejestrze) w standardzie wymiany danych XML/XSD.