- Jest to rachunek, który posiada odrębny numer, ale firmy nie ujawniają go ani swoim kontrahentom, ani różnego typu instytucjom. Nie umieszczają informacji o nim na fakturach, w umowach ani na innych dokumentach. Nie ma też obowiązku zgłaszania numeru rachunku VAT do urzędu skarbowego. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych opublikowanych 12 lipca br. - mówi Karolina Gierszewska dyrektor Departamentu Podatków w ECDP Sp. z o.o..
Karolina Gierszewska dyrektor Departamentu Podatków w ECDP Sp. z o.o. / Dziennik Gazeta Prawna
Od miesiąca obowiązują przepisy o podzielonej płatności i pojawiają się kolejne wątpliwości. Ostatnio na adres splitpayment@infor.pl dostaliśmy pytanie, czy rachunek dla split paymentu należy raportować w JPK wyciąg bankowy?
Trudno na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ kwestie związane z jednolitym plikiem kontrolnym (JPK) nie są objęte regulacjami prawnymi. Nie ma więc jednoznacznych podstaw prawnych, z których wynikałoby, co powinno się w konkretnej strukturze mieścić, jak je składać, w jakim dokładnie zakresie. Ich składowe wynikają jedynie z tzw. struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Natomiast JPK_WB jest strukturą „obrazującą” informacje ujęte w wyciągach bankowych przedsiębiorców. Wyciąg dotyczy zaś rachunku bankowego.
Rachunki VAT to przecież też rachunki bankowe. Banki i SKOK-i miały obowiązek utworzyć je w swoich systemach każdemu przedsiębiorcy.
Tak. Skoro obecnie każdy przedsiębiorca ma utworzony rachunek VAT, wydaje się, że odpowiedź na pytanie czytelnika powinna być twierdząca. Nie zapominajmy jednak, że rachunek VAT jest pewnego rodzaju subkontem.
Jakie to ma znaczenie?
Jest to rachunek, który posiada odrębny numer, ale firmy nie ujawniają go ani swoim kontrahentom, ani różnego typu instytucjom. Nie umieszczają informacji o nim na fakturach, w umowach ani na innych dokumentach. Nie ma też obowiązku zgłaszania numeru rachunku VAT do urzędu skarbowego. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych opublikowanych 12 lipca br. Wskazało w nich, że brak informowania o numerze rachunku VAT wynika z jego specyfiki. Nie jest on bowiem rachunkiem rozliczeniowym ani samodzielnym rachunkiem bankowym; funkcjonuje tylko w powiązaniu z rachunkiem rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem w SKOK.
W przypadku gdy nabywca wybierze opcję zapłaty za pomocą mechanizmu podzielonej płatności i wypełni komunikat przelewu, cała kwota wpływa na rachunek podstawowy sprzedawcy. Następnie część odpowiadająca wysokości podatku jest przez bank przeksięgowywana na rachunek VAT.
A zatem, już z samego wyciągu obejmującego rachunek główny przedsiębiorcy wynika informacja o zaksięgowanych na rachunkach VAT kwotach.
Identycznie się dzieje, gdy przedsiębiorca chce użyć środków zgromadzonych na rachunku VAT. Są one pierwotnie przez bank przeksięgowywane na rachunek rozliczeniowy, a następnie cała kwota zapłaty za fakturę jest wypłacana z rachunku głównego.
Można więc postawić tezę, że rachunek VAT to konto techniczne. Przy takim podejściu wydaje się, że nie powinno być objęte obowiązkiem raportowania w postaci JPK_WB. Wydaje się jednak, że w tej materii będzie musiało wypowiedzieć się jednoznacznie Ministerstwo Finansów.