Realizacja zapisu testamentowego nie jest ani kosztem zbycia, ani kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości – wyjaśnił dyrektor KIS.Pytanie zadał podatnik, który odziedziczył dom z działką. Zapisując mu spadek, matka obciążyła go zapisem na rzecz brata. Podatnik miał mu spłacić połowę wartości nieruchomości.
Podatnik sprzedał dom i spłacił brata. Wydatek ten chciał uwzględnić przy obliczaniu podatku od przychodu ze zbycia nieruchomości. Spytał więc, czy zapis testamentowy może być kosztem zbycia lub kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży. Uważał, że opodatkowana powinna być kwota, którą faktycznie dysponuje (po spłacie brata). Inaczej efektywna stawka podatku wzrośnie do 38 proc.
Nie przekonał jednak dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Fiskus wyjaśnił, że do kosztów odpłatnego zbycia zalicza się wszystkie wydatki, które poniósł sprzedawca, by transakcja mogła dojść do skutku. Takim wydatkiem nie jest spłata zapisobiercy. Wypłata należnej mu kwoty nie była bowiem warunkiem sprzedaży nieruchomości. – Podatnik nie spłacił brata po to, aby móc sprzedać dom – podkreślił dyrektor KIS.
Wyjaśnił także, że spłata zapisobiercy nie może być kosztem uzyskania przychodów. Ustawa o PIT jasno je definiuje. Przy sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku i darowizny kosztami uzyskania przychodu są: udokumentowane nakłady zwiększające jej wartość oraz kwota podatku od spadków i darowizn (o ile wystąpił).
Dyrektor KIS nie zgodził się też z podatnikiem co do jego pokrzywdzenia. Przepisy są jasne i art. 19 ustawy o PIT mówi wprost, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest cena określona w umowie, a nie kwota pieniężna, jaka pozostaje zbywcy po wykonaniu ciążących na nim zobowiązań – stwierdził organ.
Do problemu kosztów przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości odniósł się także resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 21418. Wiceminister finansów Paweł Gruza wyjaśnił w niej, że obowiązujące przepisy nie dają możliwości uwzględniania w kosztach wydatków na spłatę zobowiązań spadkodawcy. Informowaliśmy o tym w artykule „Spłacone długi po zmarłym nie pozwalają zmniejszyć podatku dochodowego” (DGP nr 99/2018).
Interpretacja
indywidualna dyrektora KIS z 27 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.258.2018.1.MKA