Od 1 grudnia 2008 r. bezpłatna dostawa produktów żywnościowych przez ich producentów organizacjom pożytku publicznego jest zwolniona z VAT. Muszą być jednak spełnione dodatkowe warunki. Przede wszystkim zwolnienie to nie obejmuje dostaw napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 0,5 proc. Poza tym przekazanie musi nastąpić na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Ponadto darczyńca musi prowadzić szczegółową dokumentację potwierdzającą dostawę.

Mimo zwolnienia takiej dostawy z opodatkowania przedsiębiorca zachowuje prawo do odliczenia VAT naliczonego. Wynika to z art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT. Oznacza to, że przy ustalaniu proporcji w celu odliczeń częściowych obrót z tytułu zwolnionych z podatku dostaw żywności traktowany jest jako obrót dotyczący czynności dających prawo do odliczenia VAT naliczonego.