Nowe przepisy usunęły obciążenia fiskalne dla podatników dostarczających produkty spożywcze organizacjom pożytku publicznego. Aby jednak odliczyć darowiznę żywności, trzeba spełnić kilka warunków.

Po pierwsze, nie każdy może korzystać z takiego zwolnienia z VAT. Z przepisów jasno wynika, że dotyczy ono tylko podatników będących producentami żywności. Ze zwolnienia skorzysta zatem np. piekarnia dostarczająca nieodpłatnie chleb do schroniska dla bezdomnych. Po drugie, towary przekazać należy na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Trzeba pamiętać, że towary muszą być podarowane z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Ważne jest także, że prawo do zwolnienia przysługuje jedynie pod warunkiem, że darczyńca-producent prowadzi szczegółową dokumentację potwierdzającą dostarczenie produkowanych przez niego produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego i z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej. Niestety przepisy nie precyzują ani na czym ta szczegółowość ma polegać, ani też o jakiego rodzaju dokumenty chodzi.

Przedsiębiorcy mają wybór, czy skorzystać z odliczenia VAT, czy zaliczyć dokonaną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. W związku z tym odpowiednie zmiany zostały wprowadzone również w ustawach o podatku dochodowym. Zgodnie z nimi do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty wytworzenia lub cenę nabycia produktów spożywczych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.