Grabowski odpowiadał na pytanie Anny Bańkowskiej z Lewicy, według której miliony emerytów i rencistów, którzy rozliczają się z fiskusem za pośrednictwem organów rentowych ma trudności z przekazaniem 1 proc. podatku na organizacje charytatywne. W podobnej sytuacji są pracownicy rozliczani przez pracodawców. Poseł chciała wiedzieć, czy MF planuje umożliwić emerytom i rencistom przekazywanie 1 proc. podatku za pośrednictwem ZUS.

Zdaniem Grabowskiego, spełnienie postulatów Bańkowskiej musiałoby się wiązać z koniecznością złożenia wniosku przez podatnika do organu rentowego o rozliczenie podatku.

"Mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy, gdy wprowadzano PIT. Organy rentowe mogły wypełniać rozliczenia wyłącznie na wniosek. Doświadczenia wskazują, że niemal połowa emerytów i rencistów nie wywiązała się z tego obowiązku i wniosku nie złożyła. Nakładanie na emerytów i rencistów obowiązku składania wniosku jest trudne do wykonania i wprowadzałoby dodatkową uciążliwość" - powiedział Grabowski.

Zaznaczył, że liczba rencistów i emerytów rozliczanych przez ZUS się zmniejsza i znaczna część z nich rozlicza się sama.

"Nakładanie dodatkowych obowiązków na pracodawców nie byłoby wskazane"

Dodał, że około pół miliona podatników rozlicza się za pośrednictwem pracodawców. Jego zdaniem, w tym przypadku, wystąpienie z wnioskiem przez pracownika nie byłoby problemem, ale nakładałoby dodatkowy obowiązek na firmy. "Od dwóch, trzech lat próbujemy zmieniać system podatkowy w ten sposób, aby zmniejszać uciążliwości dla pracodawców" - zaznaczył wiceminister. Według niego nakładanie dodatkowych obowiązków na pracodawców nie byłoby wskazane i na razie MF tego nie przewiduje.

Grabowski zapewnił, że wszyscy podatnicy są uprawnieni do przekazania 1 proc. na organizacje pożytku publicznego. Zwrócił uwagę, że na 25 mln podatników, którzy składają PIT, 6,2 mln rozlicza się przez płatników. Według niego nie oznacza to, że są pozbawieni prawa do odliczenia.