ANALIZA

Związki zawodowe pracowników (m.in. OPZZ, Solidarność) oraz przedstawiciele pracodawców (m.in. Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego) przygotowali pakiet działań antykryzysowych. Część pomysłów dotyczy zmian podatkowych. Zaproponowano m.in., aby znieść opodatkowanie zapomóg udzielanych przez związki zawodowe (poszerzenie katalogu) oraz świadczeń z ZFŚS, a także zwolnić z PIT pomoc socjalną realizowaną w formie bonów.

Zdaniem Piotra Rogowieckiego, eksperta z Konfederacji Pracodawców Polskich, system kuponów żywieniowych jest stosowany na całym świecie od ponad 50 lat. Jest on elementem wspierającym prawidłowe odżywianie się i zdrowie pracowników. Kupony obiadowe/żywieniowe są świadczeniem socjalnym, podnoszącym siłę nabywczą pracowników. Ponadto stanowią one dla pracodawców nowoczesne i skuteczne narzędzie stymulujące pracowników.

- Zwolnienie z PIT pomocy socjalnej realizowanej w formie bonów towarowych będzie istotnym bodźcem dla rozwoju instytucji kuponów żywieniowych, która obecnie praktycznie nie funkcjonuje. Teraz wykorzystywanie kuponów jako formy wynagradzania jest nieopłacalne. Zniesienie podatku zwiększy atrakcyjność, a co za tym idzie i popularność tego instrumentu - stwierdza Piotr Rogowiecki.

Dodaje, że zniesienie opodatkowania zapomóg udzielanych przez związki zawodowe (poszerzenie katalogu) oraz świadczeń z ZFŚS zwiększy strumień faktycznie udzielanej w tej formie pomocy. Ta część, która dziś trafia do fiskusa, dotrze do osób dotkniętych kryzysem.

Niezależni eksperci nie podchodzą tak optymistycznie do tych pomysłów.

- Propozycje związków pracowników i przedstawicieli pracodawców wypływają ze słusznych pobudek. Celem pomysłodawców jest zwolnienie z podatku określonych form wsparcia socjalnego dla potrzebujących osób - komentuje pomysły Maria Kukawska, menedżer w Accreo Taxand.